fbpx
Adres: ul. Stefana 2, Łódźkeyboard_arrow_down

Lokalizacja Centrum Medycznego PROFAMILIA

Godziny otwarcia: zobaczkeyboard_arrow_down

Godziny otwarcia

Poniedziałek 700 - 2000
Wtorek 700 - 2000
Środa 700 - 2000
Czwartek 700 - 2000
Piątek 700 - 2000
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne
+48 (42) 288 11 20
Umów wizytę+48 (42) 288 11 20 keyboard_arrow_right
Rejestracja ON-LINE
RejestracjaON-LINE keyboard_arrow_right
Facebook
+48 (42) 288 11 20
Umów wizytę+48 (42) 288 11 20 keyboard_arrow_right
Rejestracja ON-LINE
RejestracjaON-LINE keyboard_arrow_right

Dietetyk

Ogłoszenie z dnia 02.05.2018r. o nawiązaniu współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej z dietetykiem w projekcie nr RPLD.10.03.01-10-0012/17, pt. „AKTYWNOŚĆ na 50+ Wdrożenie Programu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców m. Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej”

Zamawiający:
PROFAMILIA Anna Lesiewicz-Ksycińska, Lidia Zwierzak Spółka Jawna, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź, NIP: 7262650234, Regon:101452735

W związku z realizacją projektu „AKTYWNOŚĆ na 50+ Wdrożenie Programu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców m. Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej” ogłasza nabór na stanowisko

DIETETYKA

Okres współpracy: VI 2018r – XII 2019r
Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna
Zakres obowiązków: Projekt pt. „AKTYWNOŚĆ 50+” realizowany jest zgodnie z założeniami „Programu rehabilitacji leczniczej województwa łódzkiego” i zakłada dla każdego uczestnika projektu jedno godzinne spotkanie warsztatowe prowadzone dla grupy
maks. dziesięcioosobowej.

Każdorazowo zakres tematów będzie ustalany po uwzględnieniu specyficznych potrzeb (preferencji) zgłaszanych przez uczestników warsztatów podczas ich trwania. Wśród tematów poruszanych podczas psychoedukacji znajdą się m.in. dieta w schorzeniach narządu ruchu (jak utrzymać prawidłową masę ciała – podstawowe zasady zdrowego żywienia). Szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzenia warsztatów znajdują się w materiałach szczegółowych dla projektu i są dostępne w biurze projektu w Centrum Medycznym PROFAMILIA, ul. Stefana 2 w Łodzi w godzinach pracy poradni.

Ilość uczestników projektu: 300

Miejsce realizacji zadania: Centrum Medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź

Szczegółowy harmonogram przyjęć zostanie ustalony po podpisaniu umowy.

Wymagania Zamawiającego:

 • posiadanie tytułu licencjata lub magistra na kierunku dietetyka lub magistra/ magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka o specjalności żywienie człowieka lub posiadająca tytuł zawodowy dietetyka lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka Zainteresowane osoby proszone są o składanie ofert wg podanego wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia do dnia 16.05.2018: na adres Centrum medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź lub mailem na adres: lidia.zwierzak@profamilia.net.pl Szczegółowe informacje: 502 597 987

Psycholog

Ogłoszenie z dnia 02.05.2018r. o nawiązaniu współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej z psychologiem w projekcie nr RPLD.10.03.01-10-0012/17, pt. „AKTYWNOŚĆ na 50+ Wdrożenie Programu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców m. Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej”

Zamawiający:
PROFAMILIA Anna Lesiewicz-Ksycińska, Lidia Zwierzak Spółka Jawna, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź, NIP: 7262650234, Regon:101452735

W związku z realizacją projektu „AKTYWNOŚĆ na 50+ Wdrożenie Programu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców m. Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej” ogłasza nabór na stanowisko

PSYCHOLOGA

Okres współpracy: VI 2018r – XII 2019r
Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna
Zakres obowiązków: Projekt pt. „AKTYWNOŚĆ 50+” realizowany jest zgodnie z założeniami „Programu rehabilitacji leczniczej województwa łódzkiego” i zakłada dla każdego uczestnika projektu przeprowadzenie trzech godzinnych SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH w grupach maks. dziesięcioosobowych.

Każdorazowo zakres tematów będzie ustalany po uwzględnieniu specyficznych potrzeb (preferencji) zgłaszanych przez uczestników warsztatów podczas ich trwania. Wśród tematów poruszanych podczas psychoedukacji znajdą się m.in.:

 • psychospołeczne i organizacyjne czynniki związane z występowaniem chorób układu mięśniowo-szkieletowego (duże tempo pracy lub wysokie obciążenie pracą; dostrzegana monotonia pracy; niska satysfakcja z pracy; niewielka swoboda decyzyjna/kontrola nad wykonywanymi czynnościami; niedostateczne wsparcie społeczne),
 • rozwój umiejętności psychospołecznych. Psychospołeczny aspekt rehabilitacji ma na celu naukę opanowywania sytuacji stresogennych i radzenia sobie z lękiem lub stanami obniżonego nastroju często towarzyszącymi chorobie. Ma także ułatwić akceptację ograniczeń, które narzuca pacjentom dana choroba.
 • związek pomiędzy sferą psychiczną i fizyczną – stres i umiejętność radzenia sobie z nim, techniki relaksacyjne (wpływ stresu, w tym zawodowego na nasilanie się dolegliwości mięśniowoszkieletowych).

Szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzeniu warsztatów znajdują się w materiałach szczegółowych dla projektu i są dostępne w biurze projektu w Centrum Medycznym PROFAMILIA, ul. Stefana 2 w Łodzi w godzinach pracy poradni.

Ilość uczestników projektu: 300
Liczba godzin: 90 godzin warsztatowych
Miejsce realizacji zadania: Centrum Medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź

Szczegółowy harmonogram przyjęć zostanie ustalony po podpisaniu umowy.

Wymagania Zamawiającego:

 • posiadanie tytułu psychologa lub psychologa ze specjalizacją w dziedzinie psychologii klinicznej

Zainteresowane osoby proszone są o składanie ofert wg podanego wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia do dnia 16.05.2018: na adres Centrum Medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź lub mailem na adres: lidia.zwierzak@profamilia.net.pl Szczegółowe informacje: 502 597 98


Fizjoterapeuta

Ogłoszenie z dnia 02.05.2018r. o nawiązaniu współpracy na podstawie umowy zlecenia/umowy kontraktowej z fizjoterapeutą w projekcie nr RPLD.10.03.01-10-0012/17, pt. „AKTYWNOŚĆ na 50+ Wdrożenie Programu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców m. Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej”

Zamawiający:

PROFAMILIA Anna Lesiewicz-Ksycińska, Lidia Zwierzak Spółka Jawna, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź, NIP: 7262650234, Regon:101452735
W związku z realizacją projektu „AKTYWNOŚĆ na 50+ Wdrożenie Programu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców m. Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej” ogłasza nabór na stanowisko

FIZJOTERAPEUTY

Okres zatrudnienia: VI 2018r – XII 2018r
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia/kontrakt medyczny
Wymiar zatrudnienia: do 90 godzin/ miesiąc
Zakres obowiązków: Projekt pt. „AKTYWNOŚĆ 50+” realizowany jest zgodnie z założeniami „Programu rehabilitacji leczniczej województwa łódzkiego” i zakłada dla każdego uczestnika projektu konsultację z fizjoterapeutą. Zadaniem fizjoterapeuty będzie dookreślenie wskazań lekarskich dot. zabiegów rehabilitacyjnych oraz przedstawienie pacjentowi przykładowych ćwiczeń/propozycji aktywności fizycznych które mogą być przez niego podejmowane indywidualnie po zakończeniu rehabilitacji oraz naukę prawidłowych wzorców ruchowych.

Ilość uczestników projektu: 300
Miejsce realizacji zadania: Centrum Medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony po podpisaniu umowy.

Wymagania Zamawiającego:

 1. Kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty tj. spełnianie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 2. Staż pracy w zawodzie co najmniej 3 lata;
 3. Dodatkowe kursy związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty będą dodatkowym atutem

Zainteresowane osoby proszone są o składanie ofert wg podanego wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia do dnia 16.05.2018: na adres Centrum medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź lub mailem na adres: lidia.zwierzak@profamilia.net.pl. Szczegółowe informacje: 502 597 987


I Rehabilitacyjna porada lekarska

Ogłoszenie z dnia 02.05.2018r. o nawiązaniu współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej w zakresie realizacji I REHABILITACYJNEJ PORADY LEKARSKIEJ w projekcie nr RPLD.10.03.01-10-0012/17, pt. „AKTYWNOŚĆ na 50+ Wdrożenie Programu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców m. Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej”

Zamawiający:
PROFAMILIA Anna Lesiewicz-Ksycińska, Lidia Zwierzak Spółka Jawna, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź, NIP: 7262650234, Regon:101452735

Okres współpracy: V 2018r – XII 2019r
Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna
Zakres obowiązków: Projekt pt. „AKTYWNOŚĆ 50+” realizowany jest zgodnie z założeniami „Programu rehabilitacji leczniczej województwa łódzkiego” i zakłada dla każdego uczestnika udzielenie I rehabilitacyjnej porady lekarskiej, której czas trwania wynosi
30 min.

Lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad, uwzględniający m.in. takie aspekty jak zakres niesprawności/zaburzenia, stosowane dotychczas metody leczenia i rehabilitacji, zażywane leki, rodzaj stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego, informacje o wykonywanej pracy zawodowej, nawykach ruchowych, aktywności fizycznej i wykonuje odpowiednie badanie przedmiotowe (wydolności fizycznej, siły mięśniowej, zakresu ruchów, oceny zjawiska bólu -zakres i miejsce występowania bólu). Szczegółowy wywiad kwalifikujący pacjenta do Programu ma na celu zwiększenie skuteczności podejmowanych działań poprzez identyfikację zagrożeń, uprzedzeń i barier, jakie mogą wystąpić ze strony pacjenta. Jedną z nich może być przekonanie o tym, że jakakolwiek aktywność fizyczna może wywołać lub spotęgować już istniejący ból. Ból związany z aktywnością fizyczną może być jednym z powodów, dla których pacjent przestaje ćwiczyć lub zmniejsza intensywność tych ćwiczeń. Następnie lekarz informuje pacjenta o przebiegu Programu i uzyskuje jego zgodę na udział w nim. Po uzyskaniu
zgody pacjenta na udział w Programie, lekarz ustala program usprawnienia leczniczego (m.in. wystawiając zlecenie na zabiegi fizjoterapeutyczne), uwzględniając przy tym obok założeń Programu także preferencje pacjenta(maksymalnie5 zabiegów dziennie przez okres 3 tygodni (15 dni). Lekarz podczas I porady rehabilitacyjnej uzupełnia załącznik B

Ilość uczestników projektu: 300
Miejsce realizacji zadania: Centrum Medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź

Szczegółowy harmonogram przyjęć zostanie ustalony po podpisaniu umowy. Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej na określoną liczbę konsultacji.

Wymagania Zamawiającego:

 • spełnianie wymagań dla lekarza rehabilitacji medycznej zgodne z Zarządzeniem nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń –leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie ofert wg podanego wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia do dnia 16.05.2018: na adres Centrum medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź lub mailem na adres: lidia.zwierzak@profamilia.net.pl Szczegółowe informacje: 502 597 987


II Rehabilitacyjna porada lekarska

Ogłoszenie z dnia 02.05.2018r. o nawiązaniu współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej w zakresie realizacji II REHABILITACYJNEJ PORADY LEKARSKIEJ w projekcie nr RPLD.10.03.01-10-0012/17, pt. „AKTYWNOŚĆ na 50+ Wdrożenie Programu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców m. Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej”

Zamawiający:
PROFAMILIA Anna Lesiewicz-Ksycińska, Lidia Zwierzak Spółka Jawna, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź, NIP: 7262650234, Regon:101452735

Okres współpracy: V 2018r – XII 2019r
Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna
Zakres obowiązków: Projekt pt. „AKTYWNOŚĆ 50+” realizowany jest zgodnie z założeniami „Programu rehabilitacji leczniczej województwa łódzkiego” i zakłada dla każdego uczestnika udzielenie II rehabilitacyjnej porady lekarskiej, której czas trwania
wynosi 20 min.

Maksymalnie w ciągu 2 tygodni od zakończenia cyklu rehabilitacji oraz po odbyciu warsztatów psychoedukacyjnych pacjent zgłasza się na końcową poradę lekarską i wypełnia ankietę (załącznik C). Podczas II porady rehabilitacyjnej lekarz przeprowadzi ocenę skuteczności zastosowanych interwencji (m.in. oceni obecne dolegliwości bólowe) oraz określi dalsze zalecenia. Podczas końcowej konsultacji ponownie zostaną ocenione czynniki ryzyka tj. wskaźnik masy ciała, deklarowany poziom aktywności fizycznej. Zmiana nasilenia czynników ryzyka może świadczyć o skuteczności zastosowanej interwencji. Nasilenie czynników ryzyka będzie również stanowiło element sprawozdawczości w ramach Programu. Lekarz podczas II rehabilitacyjnej porady uzupełnia załącznik D.

Ilość uczestników projektu: 300
Miejsce realizacji zadania: Centrum Medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź
Szczegółowy harmonogram przyjęć zostanie ustalony po podpisaniu umowy. Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej na określoną liczbę konsultacji.

Wymagania Zamawiającego:

 • spełnianie wymagań dla lekarza rehabilitacji medycznej zgodne z Zarządzeniem nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń –leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie ofert wg podanego wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia do dnia 16.05.2018: na adres Centrum medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź lub mailem na adres: lidia.zwierzak@profamilia.net.pl Szczegółowe informacje: 502 597 987


III Rehabilitacyjna porada lekarska

Ogłoszenie z dnia 02.05.2018r. o nawiązaniu współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej w zakresie realizacji III REHABILITACYJNEJ PORADY LEKARSKIEJ w projekcie nr RPLD.10.03.01-10-0012/17, pt. „AKTYWNOŚĆ na 50+ Wdrożenie Programu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców m. Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej”

Zamawiający:
PROFAMILIA Anna Lesiewicz-Ksycińska, Lidia Zwierzak Spółka Jawna, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź, NIP: 7262650234, Regon:101452735

Okres współpracy: V 2018r – XII 2019r
Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna
Zakres obowiązków: Projekt pt. „AKTYWNOŚĆ 50+” realizowany jest zgodnie z założeniami „Programu rehabilitacji leczniczej województwa łódzkiego” i zakłada dla każdego uczestnika udzielenie III rehabilitacyjnej porady lekarskiej, której czas trwania
wynosi 20 min.

Po ok. 3 miesiącach od końcowej konsultacji – II rehabilitacyjnej porady lekarskiej pacjent zgłasza się na wizytę u beneficjenta realizującego Program, która ma na celu ocenę skuteczności zastosowanych wcześniej interwencji. Wizytę przeprowadza lekarz. Pacjent ponownie wypełnia ankietę (załącznik C), a badający przeprowadza badanie i wywiad w celu m.in. oceny wskaźnika masy ciała, deklarowanego poziomu aktywności fizycznej, nasilenia dolegliwości bólowych związanych z chorobą, stanowiącą przyczynę rehabilitacji w ramach Programu. Uzyskane wyniki nanoszone są na kartę (załącznik D) wcześniej uzupełnioną przez lekarza podczas konsultacji – II rehabilitacyjnej porady lekarskiej

Ilość uczestników projektu: 300
Miejsce realizacji zadania: Centrum Medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź

Szczegółowy harmonogram przyjęć zostanie ustalony po podpisaniu umowy. Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej na określoną liczbę konsultacji.

Wymagania Zamawiającego:

 • spełnianie wymagań dla lekarza rehabilitacji medycznej zgodne z Zarządzeniem nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń –leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie ofert wg podanego wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia do dnia 16.05.2018: na adres Centrum medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź lub mailem na adres: lidia.zwierzak@profamilia.net.pl. Szczegółowe informacje: 502 597 987

Poradnia POZ
w ramach kontraktu NFZ

Centrum Medyczne PROFAMILIA NFZ

Poradnia lekarska ogólna
dla dzieci i dorosłych

Centrum Medyczne PROFAMILIA

Opieka medyczna dla całej rodziny

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczy swoje usługi w ramach kontraktu zawartego z NFZ

zobacz więcej keyboard_arrow_right

Centrum Medyczne PROFAMILIA

Programy profilaktyczne

Oferujemy bezpłatne programy profilaktyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz programy realizowany w ramach umowy z NFZ.

zobacz więcej keyboard_arrow_right

Centrum Medyczne PROFAMILIA

Współpraca w firmami ubezpieczeniowymi

Jesteśmy partnerami medycznymi wielu towarzystw ubezpieczeniowych oraz ogólnopolskich sieci medycznych.

zobacz więcej keyboard_arrow_right

notifications_none

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

clear