fbpx
Adres: ul. Stefana 2, Łódźkeyboard_arrow_down

Lokalizacja Centrum Medycznego PROFAMILIA

Godziny otwarcia: zobaczkeyboard_arrow_down

Godziny otwarcia

Poniedziałek 700 - 2000
Wtorek 700 - 2000
Środa 700 - 2000
Czwartek 700 - 2000
Piątek 700 - 2000
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne
+48 (42) 288 11 20
Umów wizytę+48 (42) 288 11 20 keyboard_arrow_right
Rejestracja ON-LINE
RejestracjaON-LINE keyboard_arrow_right
Facebook
+48 (42) 288 11 20
Umów wizytę+48 (42) 288 11 20 keyboard_arrow_right
Rejestracja ON-LINE
RejestracjaON-LINE keyboard_arrow_right

W związku z otrzymaniem pozytywnej rekomendacji do dofinansowania w ramach konkursu dla Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, a tym samym w związku z obowiązkiem przeprowadzenia procedury szacowania wartości zamówienia Centrum Medyczne PROFAMILIA z siedzibą w Łodzi przy ul. Stefana 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty/ofert na wymienione poniżej usługi.

Przedstawione oferty posłużą do wybrania właściwej procedury wyboru wykonawcy na etapie realizacji projektu. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach każdego zadania, a także składanie oferty tylko na wybrane zadania. Prosimy o podanie szacunkowych wartości poszczególnych usług, czyli stawek za pojedynczą konsultację. Złożenie oferty szacunkowej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty końcowej. Faktyczny wybór wykonawcy/wykonawców nastąpi w terminie późniejszym zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Oferty prosimy składać w siedzibie firmy CM PROFAMILIA ul. Stefana 2 w Łodzi do dnia 02.03.2018r. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: lidia.zwierzak@profamilia.net.pl. Szczegółowych informacji udziela Lidia Zwierzak – tel. 502 597 987.

Tytuł projektu:
AKTYWNOŚĆ na 50+ Wdrożenie Programu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców m. Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej

Opis projektu: Program jest skierowany do mieszkańców m. Łodzi, będących w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 50 r.ż.. Program dedykowany jest pacjentom posiadającym wskazania w związku z diagnozą z zakresu chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w szczególności doświadczającym przewlekłych dolegliwości bólowych i/lub ograniczenia ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii, chorób kręgosłupa, czy chorób tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien), a których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. Łącznie programem w CM PROFAMILIA objętych będzie 300 pacjentów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania X.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 X.3.1: Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

Rodzaj umowy: umowa cywilno-prawna
Okres realizacji: IV.2018-XII.2019
Sposób płatności: przelew po zakończeniu m-ca na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez wykonawcę.

Zakres usług do oferty:

1) ZADANIE 1 – konsultacja medyczna wykonywana przez lekarza POZ mająca na celu kierowanie pacjentów do programu
Zadaniem lekarzy pierwszego kontaktu będzie kierowanie pacjentów do Projektu – (załącznik nr A). Program przewiduje, że w ciągu godziny odbędzie się średnio 5 konsultacji. Założono wybór min. 3 lekarzy POZ.

2) ZADANIE 2 – I REHABILITACYJNA PORADA LEKARSKA (ostateczna kwalifikacja do programu + konsultacja lekarska) – szacunkowy czas trwania konsultacji 30 min.

Lekarz weryfikuje czy pacjent spełnia kryteria włączenia do Programu. Lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad, uwzględniający m.in. takie aspekty jak zakres niesprawności/zaburzenia, stosowane dotychczas metody leczenia i rehabilitacji, zażywane leki, rodzaj stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego, informacje o wykonywanej pracy zawodowej, nawykach ruchowych, aktywności fizycznej i wykonuje odpowiednie badanie przedmiotowe (wydolności fizycznej, siły mięśniowej, zakresu ruchów, oceny zjawiska bólu -zakres i miejsce występowania bólu). Szczegółowy wywiad kwalifikujący pacjenta do Programu ma na celu zwiększenie skuteczności podejmowanych działań poprzez identyfikację zagrożeń, uprzedzeń i barier, jakie mogą wystąpić ze strony pacjenta. Jedną z nich może być przekonanie o tym, że jakakolwiek aktywność fizyczna może wywołać lub spotęgować już istniejący ból. Ból związany z aktywnością fizyczną może być jednym z powodów, dla których pacjent przestaje ćwiczyć lub zmniejsza intensywność tych ćwiczeń. Następnie lekarz informuje pacjenta o przebiegu Programu i uzyskuje jego zgodę na udział w nim. Po uzyskaniu zgody pacjenta na udział w Programie, lekarz ustala program usprawnienia leczniczego (m.in. wystawiając zlecenie na zabiegi fizjoterapeutyczne), uwzględniając przy tym obok założeń Programu także preferencje pacjenta (maksymalnie 5 zabiegów dziennie przez okres 3 tygodni (15 dni)). Lekarz podczas I porady rehabilitacyjnej uzupełnia załącznik B. Łącznie do przeprowadzenia będzie 300 kwalifikacji do programu wraz z konsultacjami lekarskimi. Wymagania Zamawiającego: spełnianie wymagań dla lekarza rehabilitacji medycznej zgodne z Zarządzeniem nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń –leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

3) ZADANIE 5 – II REHABILITACYJNA PORADA LEKARSKA – szacunkowy czas trwania konsultacji 20 min.

Maksymalnie w ciągu 2 tygodni od zakończenia cyklu rehabilitacji oraz po odbyciu warsztatów psychoedukacyjnych pacjent zgłasza się na końcową poradę lekarską i wypełnia ankietę (załącznik C). Podczas II porady rehabilitacyjnej lekarz przeprowadzi ocenę skuteczności zastosowanych interwencji (m.in. oceni obecne dolegliwości bólowe) oraz określi dalsze zalecenia. Podczas końcowej konsultacji ponownie zostaną ocenione czynniki ryzyka tj. wskaźnik masy ciała, deklarowany poziom aktywności fizycznej. Zmiana nasilenia czynników ryzyka może świadczyć o skuteczności zastosowanej interwencji. Lekarz podczas II rehabilitacyjnej porady uzupełnia załącznik D.

Łącznie do przeprowadzenia będzie 300 II rehabilitacyjnych porad lekarskich

Wymagania Zamawiającego: spełnianie wymagań dla lekarza rehabilitacji medycznej zgodne z Zarządzeniem nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń –leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

4) ZADANIE 6 – III REHABILITACYJNA PORADA LEKARSKA – szacunkowy czas trwania konsultacji 20 min.

Po ok. 3 miesiącach od końcowej konsultacji –II rehabilitacyjnej porady lekarskiej pacjent zgłasza się na wizytę u beneficjenta realizującego Program, która ma na celu ocenę skuteczności zastosowanych wcześniej interwencji. Wizytę przeprowadza lekarz. Pacjent ponownie wypełnia ankietę (załącznik C), a badający przeprowadza badanie i wywiad w celu m.in. oceny wskaźnika masy ciała, deklarowanego poziomu aktywności fizycznej, nasilenia dolegliwości bólowych związanych z chorobą, stanowiącą przyczynę rehabilitacji w ramach Programu. Uzyskane wyniki nanoszone są na kartę (załącznik D) wcześniej uzupełnioną przez lekarza podczas konsultacji -II rehabilitacyjnej porady lekarskiej.

Łącznie do przeprowadzenia będzie 300 III rehabilitacyjnych porad lekarskich

Wymagania Zamawiającego: spełnianie wymagań dla lekarza rehabilitacji medycznej zgodne z Zarządzeniem nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń –leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Poradnia POZ
w ramach kontraktu NFZ

Centrum Medyczne PROFAMILIA NFZ

Poradnia lekarska ogólna
dla dzieci i dorosłych

Centrum Medyczne PROFAMILIA

Opieka medyczna dla całej rodziny

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczy swoje usługi w ramach kontraktu zawartego z NFZ

zobacz więcej keyboard_arrow_right

Centrum Medyczne PROFAMILIA

Programy profilaktyczne

Oferujemy bezpłatne programy profilaktyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz programy realizowany w ramach umowy z NFZ.

zobacz więcej keyboard_arrow_right

Centrum Medyczne PROFAMILIA

Współpraca w firmami ubezpieczeniowymi

Jesteśmy partnerami medycznymi wielu towarzystw ubezpieczeniowych oraz ogólnopolskich sieci medycznych.

zobacz więcej keyboard_arrow_right

notifications_none

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

clear