Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się diagnozą psychiatryczną i psychologiczną, leczeniem oraz terapią osób dorosłych.

 • depresja
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia adaptacyjne
 • schizofrenia
 • zaburzenia psychotyczne
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • zaburzenia odżywiania
 • inne dysfunkcje i zaburzenia psychiczne

Badania diagnostyczne:

 • badania laboratoryjne
 • testy psychologiczne
 • tomografia komputerowa*
 • rezonans magnetyczny*
  *  realizowane przez placówkę współpracującą
Personel

dr n.med.

Adam Zaborowski

specjalista psychiatrii

dr n.med.

Claudia Baluta-Górecka

specjalista psychiatrii