Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia.

 • nadciśnienie tętnicze
 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie
 • choroba reumatyczna zastawki dwudzielnej
 • choroba reumatyczna zastawki tętnicy głównej
 • choroba reumatyczna zastawki trójdzielnej
 • dusznica bolesna
 • zawał serca
 • choroby naczyń płucnych
 • inne choroby osierdzianie
 • reumatyczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej
 • niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej
 • niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
 • zaburzenia funkcji zastawki pnia głównego
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • kardiomiopatie
 • blok przedsionkowo-komorowy
 • inne zaburzenia przewodnictwa
 • częstoskurcz napadowy
 • migotanie i trzepotanie przedsionków
 • inne zaburzenia rytmu serca
 • choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych
 • wrodzone wady układu krążenia
 • omdlenie i zapaść

Badania diagnostyczne

 • EKG wysiłkowe
 • EKG spoczynkowe
 • ECHO (USG serca)
 • holter EKG (24-godzinne EKG)
 • holter ciśnieniowy (24-godzinny pomiar ciśnienia)
 • badania labolatoryjne
Personel

dr n.med.

Bartłomiej Bińkowski

specjalista kardiolog

dr n.med.

Tomasz Kucejko

kardiolog