Komunikaty

logo zbior 2

Centrum Medyczne PROFAMILIA ogłasza otwarty nabór

dla PORADNI POZ do współpracy w celu  kierowania pacjentów do projektu 

AKTYWNOŚĆ na 50+  Wdrożenie Programu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców m. Łodzi w wieku powyżej 50 roku życia cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej

Program jest skierowany do mieszkańców m. Łodzi, będących w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 50 r.ż.. Program dedykowany jest pacjentom posiadającym wskazania w związku z diagnozą z zakresu chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w szczególności doświadczającym przewlekłych dolegliwości bólowych i/lub ograniczenia ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii, chorób kręgosłupa, czy chorób tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien), a których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania X.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
X.3.1: Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

Rodzaj umowy:  umowa cywilno-prawna
Okres realizacji: IV.2018-XII.2019
Sposób płatności: przelew po zakończeniu m-ca na podstawie faktury wystawionej przez poradnię
Zakres obowiązków wynikających z umowy:

Zadaniem lekarzy pierwszego kontaktu będzie kierowanie pacjentów do Projektu – (załącznik nr A).
Pacjent po skierowaniu do projektu otrzyma BEZPŁATNIE następujące wsparcie:

Kwalifikacja do Programu – I rehabilitacyjna porada lekarska
Ostatecznej kwalifikacji pacjenta do Programu dokonuje lekarz udzielający porady rehabilitacyjnej.
Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej
W ramach Programu pacjent odbędzie cykl rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej. Lekarz może wystawić pacjentowi zlecenie na maksymalnie 5 zabiegów dziennie wykonywanych przez okres 15 dni.

Zabiegi mogą obejmować:
–  kinezyterapię
–  ciepłolecznictwo
– krioterapię
– hydroterapię
– magnetoterapię
– ultradźwięki
–  laseroterapię
– elektroterapię
– masaże
– lub inne zabiegi rekomendowane zgodnie z osiągnięciami najnowszej wiedzy i praktyki rehabilitacyjnej.

Warsztaty psychoedukacyjne
Uczestnik Programu weźmie udział w czterech warsztatach psychoedukacyjnych prowadzonych przez psychologa i dietetyka.

Końcowa konsultacja – II rehabilitacyjna porada lekarska
Maksymalnie w ciągu 2 tygodni od zakończenia cyklu rehabilitacji oraz po odbyciu warsztatów psychoedukacyjnych pacjent zgłasza się na końcową poradę lekarską.

Ocena skuteczności Programu – III rehabilitacyjna porada lekarska
Po ok. 3 miesiącach od końcowej konsultacji rehabilitacyjnej (porady lekarskiej) pacjent zgłasza się na wizytę u beneficjenta realizującego Program, która ma na celu ocenę skuteczności zastosowanych wcześniej interwencji.

Zainteresowane poradnie proszone są o składanie ofert:
na adres Centrum medyczne PROFAMILIA, ul. Stefana 2, 91-463 Łódź
lub
mailem na adres: lidia.zwierzak@profamilia.net.pl

Szczegółowe informacje: 502 597 987

Do pobrania:
ZAŁĄCZNIK A
WZÓR OFERTY