RODO / Polityka prywatności / cookies

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

Centrum Medycznego „PROFAMILIA”

 

  1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest  Centrum Medyczne Profamilia Zakład Lecznictwa Specjalistycznego i Rehabilitacji  z siedzibą w Łodzi przy  ulicy  Stefana  2,  NIP  7262650234,  REGON  101452735,  zwany  dalej: „Administratorem”.  Możesz skontaktować się  z Administratorem  bezpośrednio lub  za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych osobowych, pisząc na adres: iodo@profamilia.net.pl lub telefonując pod numer: 42 288 11 20.

 

  1. Twoje  dane  przetwarzane  są  w  celu  ochrony  stanu  zdrowia,  świadczenia  usług medycznych,  zarządzania  udzielaniem  tych  usług  oraz  leczenia.  Podstawą  prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

  1. Twoje  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  w  zakresie  związanym  z  realizacją powyższych  celów.  Nie  udostępniamy  Twoich  danych  innym  odbiorcom  oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

  1. Administrator nie zamierza przekazywać  Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

  1. Twoje  dane  będą  przechowywane  nie  dłużej  niż  jest  to  konieczne,  tj.  przez  okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

  1. Masz  prawo  żądać  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych,  ich  sprostowania, zaktualizowania,  jak  również  masz  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  danych. Zasady  udostępnienia  dokumentacji  medycznej  zostały  określone  przez  przepisy polskiego prawa.

 

  1. W  związku  z  przetwarzaniem  Twoich  danych  osobowych  przez  Administratora przysługuje  Ci  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Przekazaniem  nam  Twoich  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym,  dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

 

  1. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie  podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

*  Profilowanie  oznacza  dowolną  formę  zautomatyzowanego  przetwarzania  danych  osobowych,  które  polega  na wykorzystaniu  danych  osobowych  do  oceny  niektórych  czynników  osobowych  osoby  fizycznej,   w  szczególności  do analizy  lub  prognozy  aspektów  dotyczących  pracy  tej  osoby  fizycznej,  jej  sytuacji  ekonomicznej,  zdrowia,  osobistych preferencji